Vyrážíme do divadla!

Vyrážíme do divadla!

Možná že vůči divadlu vládne co do počtu návštěvníků a obliby – zejména u mladších generací – spíše návštěva nejrůznějších kinopředstavení. Ovšem přesto byste svým potomkům měli alespoň občas zážitek z reálně probíhající umělecké činnosti dopřát, obohatí je to na duchu i kreativitě.
A když už budete v zápalu snah o předání dovedností vhodných pro život, upozorněte děti také na to, jakým způsobem by se měli v divadle chovat, aby předcházeli nepříjemným situacím a společenským faux pas.
důstojná budova divadla 
Muž první?
Známé společenské pravidlo o tom, že do neznámých prostor vstupuje zásadně první muž, který by tak případně mohl ženu, jež jej následuje, ochránit před nebezpečími, která se vyskytnou, je v rámci návštěvy divadla nutné poněkud poupravit.

Při vstupu do divadla (stejně jako při vcházení do jeho jednotlivých částí) by měl muž vpustit svůj dámský doprovod jak o první, jelikož v prostorách této instituce není nutné očekávat přímé ohrožení ani zdraví či životě kteréhokoli účastníka.
Pánové by se zde tedy měli držet základního pravidla galantnosti a ženy vpouštět do prostor dříve, než se do nich vydá sám.
taneční představení
V případě snah o nalezení míst k sezení a jejich užití by pak měl muž vstupovat do řady, v níž již sedí dříve příchozí hosté, jako první. Měl by tedy dámě či dámám „razit cestu“. Je nutné též upozornit na to, že do řady vstupuje muž (stejně jako jeho doprovod) následujícím způsobem:
·         Čelem k již usazeným hostům, kteří se pravděpodobně opětovně zvednou, a poskytnou tak prostor k projití ostatním;
·         Každému z takto ochotný jedinců by měl muž říci „S dovolením“ a následně také „děkuji“, aby vyjádřil ocenění snahy a určité nepříjemnost, kterou divákům sedícím na krajích hlediště způsobují ti, kteří si zakoupili vstupenku do jeho středu.
 
Kromě pravidel o přemisťování je v divadle samozřejmě nutné dodržovat celou řadu dalších společenských zvyklostí. Výše uvedené byste však dětem měli vštípit ještě před jejich první návštěvou této instituce. Zbytek je možné (snad kromě vhodného oděvu, s nímž jistě potomkům rádi pomůžete
a které jim ještě před odchodem z domu schválíte či nikoli) řešit takzvaně za pochodu.