DNEŠNÍ EXTROVERTNÍ ŠKOLY

DNEŠNÍ EXTROVERTNÍ ŠKOLY

Extroverti dnes ovládají téměř celý svět. Co to extroverze vlastně je? Extrovert je člověk, který čerpá energii z ostatních lidí. Má pozitivní přístup k navazování vztahů. Potřebuje větší stimulaci, tedy více hluku a vjemů. Introvert naopak potřebuje svůj klid a komunikace ho po delší době vyčerpává. Extrovertní populace je pravděpodobně více než introvertní, ale i přesto výzkumy ukazují, že minimálně třicet procent všech lidí jsou introverti. Přesto jim společnost nevěnuje pozornost.
symbol přátelství
· Susan Cain
Americká spisovatelka, která vydala knihu Ticho – síla introvertů, zasvětila celý život studiu temperamentu. Popisuje svoji cestu a to, jak ze své introverze dokázala udělat svou největší přednost. V knize je obsaženo také spousta studií a Susan učí lidi milovat introverzi. Předkládá také své řešení toho, jak by měli vypadat školy a pracoviště, aby byli vhodné pro oba temperamenty.

· Dnešní školy?
V české republice to není ještě tak častý jev, avšak v zahraniční ano. Školní třídy se mění, děti mají sražené lavice a na většině věcí pracují společně. I v takových předmětech jako je matematika nebo sloh, což by měli být individuální činnosti. Protože jsou extroverti většinou průbojnější než introverti, jejich nápady a připomínky jsou brány více v potaz, a i kdyby byli nápady introvertů sebe lepší, nikdo si jich nevšimne. Introvertní dítě si tak v dnešních školách může přijít ztracené.
studium vzorců
· Jak pomoci?
Pokud máte introvertní dítě, určitě víte, jaké všechny přednosti tyto děti mají. Jsou přemýšlivé, dokáží dotáhnout nápady do zdárného konce a jsou mnohem opatrnější. Pokud je dítě nejisté, měli byste mu neustále připomínat, že i přes jeho ne tak velkou průbojnost má i ono své přednosti. Že být introvert je naprosto v pořádku a že je takových spoustu lidí. Podporujte děti v tom, aby se více zapojovali a nestyděli se. Zkuste se domluvit s učitelem, aby mohlo dítě občas pracovat samo. I ostatním dětem individuální činnost prospěje.
Ideálním modelem by samozřejmě bylo, kdyby se temperamenty míchali. Mělo by se zařazovat obojí, protože spolupráce introverta a extroverta vede ke skvělým výsledkům.