Přístřešek pro auto u domu typu bungalovu

Přístřešek pro auto u domu typu bungalovu


Přístřeškům pro osobní automobily dávají mnozí lidé přednost zejména pro jejich přijatelnou cenu, ve srovnání s výstavbou zděné garáže. Zároveň je známo, že přístřešky poskytují ochranu proti povětrnostním vlivům v přibližně shodné výši, jako uzavřené garáže, a tím pádem značně ubude důvodů, proč se stavbou garáže vůbec zabývat.

zástěna u přístřešku pro auto

Přístřešky lze postavit u každého domu, nezáleží na jeho dispozičním řešení ani velikosti objektu či materiálu obvodového zdiva, týká se to tedy jak patrových domů, tak i přízemních bungalovů. Bungalovy mají v tomto směru spíše výhodu, protože lze poměrně snadno sladit konstrukci přístřešku s dřevěným bedněním pod okapovou rourou a s dalšími dřevěnými prvky včetně okenních rámů. Ve finále pak vznikne komplet, který navenek působí jako celistvá stavba, i když je očividně jasné, že přístřešek byl přistavován dodatečně.

žena v autě

Propojte přístřešek s pergolou

U domů typu bungalovu se nabízí propojit garážové stání s pergolou. Je možné tímto způsobem vytvořit obvodovou konstrukci ve tvaru písmene L, která bude přistavena k domu, anebo mít garáž s pergolou stranou, například u vystavěné plotové zídky na okraji pozemku. Pergola a dřevěný přístřešek pro auto vytvoří jednotný celek, který lze z estetických důvodů od sebe oddělit zděnou či dřevěnou příčkou, anebo živým plotem s okrasnými dřevinami. Tvůrčích možností je v tomto směru celá řada a chcete-li získat inspiraci a mít větší přehled o variantách řešení, poraďte se se stavební firmou, která vám může předložit i některé hotové projekty k nahlédnutí.

Přístřešky i pergoly lze zastřešit několika typy střešních krytin a zároveň je možné konstrukce obkládat ochrannými zástěnami, případně je kombinovat se živým plotem a dalšími zahradními dřevinami. Soulad masivního dřeva s živými rostlinami bude velmi atraktivním prvkem zejména u nízkých, přízemních staveb, jimiž jsou právě bungalovy.