Fenomén Montessori

Fenomén Montessori

Jednou z novinek v českém vzdělávacím systému je uplatnění myšlenky Montessori. Montessori princip je pojmenován po italské lékařce Marii Montessori, průkopnici v přístupu ke vzdělávání založeném na pozorování dětí. Tato metoda vychází z přesvědčení, že děti dosahují těch nejlepších výsledků, pokud jsou podporovány v prostředí, které v každé fázi jejich vývoje odpovídá jejich přirozeným potřebám. Žáci zde nejsou pouze pasivními příjemci odvykládané látky, ale aktivně se na svém vzdělávání podílí na základě svých vlastních vývojových možností. Montessori princip je využíván nejen v základním vzdělávání, uplatňuje se již v jeslích či v mateřských školách. Na českém trhu nalezneme hračky vycházející z myšlenky Montessori určené již pro kojence.
 znak myšlenky
Jde to i jinak
Při učení na základě této metody si děti dle vlastních preferencí volí Montessori pomůcky pro svůj rozvoj a své vzdělání, což mimo jiné podporuje jejich samostatnost. Pedagog zde není vnímán jako klasický učitel, ale spíše jako průvodce a rádce, také jako rovnocenný partner. Pozoruje děti, jejich chování a potřeby, aby mohl na jejich základě určit, kdy je dítě schopno přijímat nové znalosti. Také složení tříd se zde liší od klasických základních škol – jsou zde děti různého věku, v jedné skupině najdeme většinou tři věkové ročníky.
bloky stavebnice
 
Děti jistě ocení, že zde nejsou vystaveny stresům z písemek a testů. Své nově nabyté schopnosti a vědomosti si zafixují formou procvičování a opakování, poté mohou přejít ke složitějším úkolům. Novátorský přístup se projevuje i v hodnocení práce žáků. Děti nenosí domů klasická vysvědčení se známkami 1 až 5, výborně až nedostatečně. Pedagogové práci dětí hodnotí na vysvědčení slovně, formou dopisů, které vycházejí ze záznamů o tom, co které dítě zvládá, jaké jsou jeho přednosti a preference.  Také ve třídách to vypadá jinak. Děti nejsou nuceny sedět celý den v lavicích, třídy jsou uspořádány do koutků, ve kterých probíhají různé aktivity.
 
V České republice se nachází přibližně 150 zařízení využívajících tuto vzdělávací metodu. Pokud právě zvažujete, jakou školu vybrat pro své dítě, Montessori jistě stojí za pozornost. Vámi vybranou školu si můžete předem prohlédnout v rámci dne otevřených dveří či po předchozí domluvě při individuální návštěvě.