Vzdělání pro lepší život

Vzdělání pro lepší život

Univerzita Palackého pro nás občas znamená pouze jednu ze tří univerzit, které tady u nás máme. Zapomínáme ovšem na to, že právě jí vděčíme za mnohé osobnosti našich dějin, bez kterých by historie vypadala třeba úplně jinak. Vedle toho je důležitý význam i univerzity jako takové. Pokud země v minulosti měla univerzitu, znamenalo to, že se sem dostávaly přední vědecké osobnosti a inteligence celkově. Právě toto vedlo k tomu, že celková úroveň země byla považována za vyšší, což v mezinárodních stycích znamená úplně jiné možnosti. Historie samotné Univerzity Palackého ovšem nebyla jednoduchá. Asi to tak bývá, že co se nerodí v porodních bolestech nemá jistou sílu a pevnost pro vytvoření velkých věcí.

univerzitní budovy

      Za počátek univerzity můžeme považovat rok 1573, kdy císař Maxmilián ll. udělil tehdejší jezuitské koleji práva, která patřila výhradně univerzitě. Opravdová vysokoškolská výuka zde začala o tři roky později. Univerzita sdružovala nejdříve pouhé dvě fakulty, a to fakultu svobodných umění a fakultu technologických disciplín. Velmi rychle vydobyla světoznámý věhlas. Jenže později byl jezuitský řád zrušen a s ním i univerzita v Olomouci. Právě ale kvůli své dobré pověsti byla univerzita o něco později v roce 1621 zase obnovena.

univerzitní knihovna

              Období Třicetileté války bylo pro univerzitu i celé město Olomouc nešťastné. Švédské vojsko, které po dlouhou dobu osmi let město okupovalo, úplně vyplenilo univerzitní knihovnu a její skvosty si odvezlo s sebou zpátky so Švédska. Ale jako fénix z popela povstala tato univerzita za pomoci jezuitů i dalších dobrodinců ještě k většímu úspěchu a věhlasu než dříve. Během dalších let si univerzita ještě několikrát prošla uzavřením a opětovným otevřením, podle toho, jak se měnila místní i světová situace. Stále ale můžeme Univerzitu Palackého počítat mezi nejvýznamnější skvosty Evropy.