Proč u nás není o učňovské obory příliš velký zájem?

Proč u nás není o učňovské obory příliš velký zájem?

Každý žák deváté třídy základní školy stojí před stěžejní otázkou: kde pokračovat ve studiu? Odpověď totiž bez nadsázky ovlivní jeho další budoucnost. Není tedy divu, že se snaží co nejlépe vybrat, i když se může zdát, že zde žádáme poněkud moc od patnáctiletého puberťáka. Kdo z nás měl v tomto věku přesnou představu o tom, co chce nakonec dělat?

 

Ve velké většině případů tak školu vybírají především rodiče, i když obvykle s přihlédnutím k zájmům a talentům dítěte. A je jasné, že ti pro něj chtějí tu nejlepší budoucnost. To v tomto případě znamená dobré pracovní příležitosti s dobrým platem.

 

To byl nebylo nic špatného, kdyby zároveň nebyli v zajetí svých představ. Stále ještě například existuje stigma, které říká, že bez maturity nemá člověk šanci přijít si na slušné peníze, a také že učňovské obory jsou něco podřadného. Je na ně nahlíženo v podstatě jako na odkladiště těch hloupých, kteří nemají na to, aby studovali klasickou střední školu.

 

tabule s matematickým příkladem

 

Díky tomu je každý školní rok velký nával na studijní obory, zatímco o ty učňovské prakticky není zájem. To má bohužel své důsledky, se kterými se příliš nepočítalo, avšak které pociťujeme čím dál tíživěji. Jedná se především o nedostatek řemeslníků, jako jsou nejen zedníci, ale především kvalitní truhláři či elektrikáři nebo instalatéři. Ovšem ti, co existují si pak za své služby mohou říci podstatně vyšší ceny – a lidem nezbude než zaplatit, neboť nikdo jiný, kdo by onu práci odvedl, není.

 

klasická školní třída

 

Proto se v současné době vláda snaží zpopularizovat učňovské obory. Je potřeba, aby se na ně přestalo nahlížet jako na místo pro ty, kteří jsou hloupí, a místo toho jsme je začali brát jako obory pro manuálně zručné. Jistě, můžeme říci, na tyto obory přeci děti stále chodí. A to je pravda, avšak nesmíme zapomínat, že zdaleka ne každý, kdo vystuduje na automechanika, se automechanikem nakonec stane. Mnoho z nich nakonec skončí v úplně jiném oboru. Pokud tedy chceme současnou situaci zvrátit, musíme se zbavit starých předsudků. Jinak nám hrozí, že kvalitní manuální pracovníky budeme muset importovat ze zahraničí. A to rozhodně nebude nejlevnější.