Děti a technika

Děti a technika

V naší době běžně vidíte tříleté dítě, jak drží v ruce mobilní telefon, tablet, často ovládá i stolní počítač nebo notebook. V šesti letech už mají téměř všichni prvňáčci svůj mobilní telefon. Děti mají ve svých pokojíčcích vlastní televizory, vlastní počítače, vlastní tablety a další moderní techniku. Není to nic neobvyklého. Naopak, pokud dítě všechny tyto vymoženosti moderní doby nemá, je za exota, je jiný, je zvláštní a je nežádaný. Je toto v pořádku? Je toto, čeho jsme u svých dětí chtěli dosáhnout? Rozhodně ne a myslíme si, že pro mnoho dětí to může být hodně smutná a nezajímavá doba.
holky na ulici
Když porovnáme naše dětství před dvaceti lety a dětství současné mládeže, dostáváme smutný obrázek. Dnes a denně vidíme tříleté dítě, které sotva mluví, vyjadřuje se ve zvucích, neumí se dorozumět ani se svou vlastní rodinou, ale tráví denně několik hodin v ruce s mobilním telefonem nebo tabletem, kde se dívá na videa v angličtině, ruštině, portugalštině a dalších jazycích a působí mu to údajnou radost. Rodiče se tím netají, jsou šťastní, že je dítě „zabaveno“ a oni se mohou věnovat jiné aktivitě. Jak smutné.
Dalším příkladem mohou být děti, které, místo aby si hrály se svými vrstevníky, vyžadují od svých rodičů mobil nebo tablet a pokud ho v daný okamžik nedostanou, ztropí neskutečnou scénu. Myslíme si, že tento obrázek je ostudou pro každého rodiče.
Jsou rodiče, kteří se schovávají za to, že tvrdí, že jsou všechny ty mobilní aplikace vzdělávací, a že je to pro jejich potomka přínosem. Není tomu tak. Myslíme si, že dítě do šesti let by s takovouto technikou mělo přijít do styku minimálně.
Pokud chceme dítě vzdělávat, rozvíjet a bavit, dělejme to sami, jako se to dělalo před dvaceti lety a nepřevádějme tuto „zodpovědnost“ na moderní techniku. Pak bude chtít dítě trávit čas raději ve společnosti těchto technických vymožeností, než s Vámi. To chcete? To je správné? A to má sloužit jako základní kámen pro vývoj našich dětí? Ne. 
jásot z vítězství
Dítě jde do první třídy, v kapse má svůj první mobilní telefon a od rodičů dostává základní uživatelské informace, jak a kdy s ním zacházet. 90% dětí ten mobilní telefon vlastní, 10% nikoliv a právě těch 10% budou ve škole za ty vyvrhele a exoty, protože nejsou vlastníky této techniky. Co je to za dobu? Takto malé dítě do školy odvádíme my, my ho tam také vyzvedáváme, není důvod, aby se dítě rozptylovalo mobilním telefonem.
Rodiče sedí u svého televizoru v obývacím pokoji. Dítě je ve svém dětském pokoji a také sleduje svůj vlastní televizor. Doopravdy je nutné, aby dítě mělo takové privilegium, které dříve neměli ani všichni dospělí, a vlastnilo svůj vlastní televizor?
Takto bychom mohli pokračovat do nekonečna. Dříve děti trávily čas v přírodě, se svými přáteli, četly si, vymýšlely hry, rozvíjely svou fantazii, jezdily na rodinné výlety. Teď jsou takovéto děti spíše vzácností a my si myslíme, že by se to mělo změnit. Děti, dětství a technika nepatří dohromady, rodiče, uvědomte si to, uvědomme si to a věnujme se svým dětem!