Snižte riziko UV záření, vloupání do interiéru vozidla, nepohodlí osazenstva


PÅ™edcházejte také zranÄ›ním v důsledku rozbitého skla na minimum. Jak to vÅ¡echno zařídit? Nemusíte hledat složitou cestu. JednoduÅ¡e, rychle a efektivnÄ› Vám pomůže specializovaná servisní firma. Tónování autoskel Brno je její doménou. Oproti jiným spoleÄnostem má také nespornou výhodu v tom, že nabízí svým klientům měření propustnosti skel přístrojem, kterým Vás může pÅ™ekvapit Policie ÄŒR. Certifikované autofólie vyhovují vÅ¡em parametrům, které byly stanoveny Ministerstvem dopravy ÄŒeské republiky. A to se dotýká nejen fólií aplikovaných na zadní a boÄní autoskla, ale také vrstvy, kterou Vám kvalifikovaní a zkuÅ¡ení technici instalují na sklo Äelní.

Naší specialitou je Å¡piÄkový servis s výsledkem fantastické vizáže vozu

Speciální autofólie zajiÅ¡Å¥uje komfort Älenů posádky vozu za každého poÄasí. A v kombinaci s rychlostí, nekomplikovaností a cenovou výhodností úpravy se jedná o bájeÄnou příležitost, jak si za málo penÄ›z zahrát spoustu muziky! Tónování autoskel Brno se volbou certifikovaných materiálů i pÅ™esného odvedení práce postará o to, aby vÅ¡echny etapy zákroku harmonicky ladily.