Obrábění kovů

Obrábění kovů

Principem tohoto technologického procesu je ubírání částic materiálu, tím se vytváří plocha požadovaného tvaru v daných rozměrech a s daným stupněm přesnosti. Při vzájemném pohybu břitu nástroje a obrobku dochází k oddělování materiálu ve formě třísky.
Hlavním pohybem je pohyb řezný, který umožní oddělovat třísku od základního materiálu. Řezný pohyb může vykonávat nástroj, to je typické pro vrtání, protahování nebo frézování. Naopak při soustružení nebo hoblování je v pohybu obráběný materiál. Například při broušení lze oba tyto pohyby kombinovat, pohybuje se tedy materiál i nástroj. Jeho rychlost se nazývá řeznou rychlostí.obrábění kovů špony
Pohyb kolmý na směr řezu se nazývá posuv, umožňuje oddělování třísky. Může být svislý, podélný, příčný nebo kruhový. Nastavení nástroje do pracovní polohy a tím i nastavení hloubky řezu určuje pohyb nástroje nebo obroku zvaný přísuv.
Soustružnický nůž bývá nabroušen na požadovaný tvar a jeho nastavením vůči obráběnému materiálu je tvořen řezný úhel. Různé způsoby obrábění vyžadují přesnou definici a tvar nože. Ten významně ovlivňuje celý proces, především řezné síly, kvalitu obráběné plochy a míru opotřebení nástroje.
Nejcennější vlastností nástrojů je jejich schopnost zachovat požadovanou tvrdost i při vysokých teplotách. U dnešních výkonných strojů může dosahovat teplota povrchu břitu až 1000 stupňů Celsia. Čím vyšší je tvrdost nástroje i při vyšších teplotách, tím jsou řezné podmínky příznivější a zvyšuje se produktivita práce.obrábění řízené počítačem průmysl
Odolnost nástroje proti opotřebení výrazně ovlivňuje hospodárnost obrábění. Pro každý druh obrábění jsou optimální jiní řezné podmínky. V zásadě platí, že je výhodnější zvětšovat průřez třísky než rychlost obrábění zvyšovat, protože při zvyšování rychlosti obrábění dochází ke zvyšování teploty nože a tím snižování jeho trvanlivosti.