Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí patří k úřadům, bez kterých se v dnešní době už neobejdeme. Je to už obstojná řádka let, co tento nahradil dřívější alternativu spočívající v „dávání na pamětnou“. Tedy metodu, kdy bylo při jakékoliv změně vlastnického práva k pozemkům vybráno malé dítko, u něhož byla pravděpodobnost, že bude ještě dlouho mezi námi, tomuto bylo oznámeno, že odteď patří ten a ten majetek tomu a tomu vlastníkovi, načež onomu dítku „bylo dáno na pamětnou“. A to tak, že si dítko onen okamžik hodně dlouho pamatovalo a mohlo tak kdykoliv dosvědčit, komu daná parcela patří, protože ten sekec a všechno kolem něj mělo v živé paměti.
dvě razítka
Dnes už by to s „dáváním na pamětnou“ dost dobře nešlo. Protože dnes už se nemovitý majetek prodává a kupuje jako na běžícím pásu, vlastnické vztahy se mění a mění a populační křivka přitom klesá tak, že by nebylo dost pamatujících si dítek, ani kdyby snad takovou metodu povolili ombudsman, Amnesty International, UNICEF a co já vím, kdo všechno ještě mluví do lidských práv.
A právě proto dnes máme . Instituci, jež veřejně shromažďuje a zaznamenává informace o vlastnických právech na nemovitosti. Najdete tu
–       informace o katastrálním území
–       informace o jakékoliv nemovitosti
–       údaje o vlastnících
–       zápis práv k dané nemovitosti
Tedy samé v podstatě užitečné informace. Protože tam potvrzují, že jste majiteli toho, co vám patří, a také tu zjistíte, co pro změnu patří komu jinému, třeba když chcete nějakou nemovitost koupit, vyměnit a podobně. Zjistíte tu i polohové a geometrické určení, i popis nemovitosti, soupis a zapsaná práva k nemovitostem, každý do něj může nahlédnout a získat informace, jež jsou zcela pravdivé.
I když s tou pravdivostí to není zase až tak docela pravda; stoprocentně to sedí pouze u informací, jež vám dá sám úřad, a to jen v daném okamžiku vydání, internetové stránky mají pouze informativní charakter. Takže chcete-li mít v ruce něco, co obstojí, nezbývá vám než na katastr zajít osobně a nechat si to dát na papíře černé na bílém. Musíte si podat žádost, zaplatit poplatek.
dřevěné razítko
A pak? Je to státní úřad, takže co byste chtěli? Pak vám je ve chvíli, kdy vám z nějakého banálního důvodu nemohou žádost přijmout nebo vám naopak oznámí, že na základě falešné plné moci nechali někoho prodat vaši nemovitost a úředně to posvětili, jako kdysi. Jako kdybyste „dostali na pamětnou“.